Haikyuu!!: To the Top ไฮคิว คู่ตบฟ้าประทาน (ภาค 4) ตอนที่ 1-12


ฤดูเข้าฉาย : Winter 2020

แนวของเรื่อง : Comedy / Sports / Drama / School / Shounen

เรื่องย่อ :

          4th Season ของเรื่อง Haikyuu!! ไฮคิว คู่ตบฟ้าประทาน
FANSUB โดย :
Haikyuu!!: To the Top ไฮคิว คู่ตบฟ้าประทาน (ภาค 4)
FANSUB ตอน วันที่ลง
1 04-02-2020
2 04-02-2020
3 04-02-2020
4 04-02-2020
5 08-02-2020
6 15-02-2020
7 22-02-2020
8 29-02-2020
9 07-03-2020
10 15-03-2020
11 21-03-2020
12 29-03-2020
Facebook