Boogiepop wa Warawanai ตอนที่ 1-17


ฤดูเข้าฉาย : Winter 2019

แนวของเรื่อง : Psychological / Mystery / Horror

เรื่องย่อ :

          นี่คือตำนานเมืองที่เด็กๆ บอกเล่ากันเกี่ยวกับยมทูตที่สามารถปลดปล่อยคนออกจากความเจ็บปวดที่พวกเขาได้รับว่า ‘เทวทูตแห่งความตาย’ ตนนี้ชื่อว่า บูกี้ป๊อป และเรื่องเล่านี้เป็นความจริง บูกี้ป๊อป มีตัวตนอยู่จริงๆ และเมื่อคดีเด็กนักเรียนหญิงหายตัวไปรุกคืบมาถึงโรงเรียนชินโย ทางตำรวจและทางโรงเรียนก็มีงานเต็มมือ แต่ คิริมะ นากิ รู้ดีกว่านั้น… บางสิ่งที่ชั่วร้ายกำลังย่างกรายเข้ามา มันคือ บูกี้ป๊อป หรือบางสิ่งที่ชั่วร้ายกว่านั้นกันแน่ะ…?
FANSUB โดย : / Nivea FS / Nivea-FS
Boogiepop wa Warawanai
FANSUB ตอน วันที่ลง
Nivea FS 1 10-01-2019
Nivea FS 2 10-01-2019
Nivea-FS 3 12-01-2019
Nivea-FS 4 19-01-2019
Nivea FS 5 30-01-2019
Nivea FS 6 03-02-2019
Nivea FS 7 13-02-2019
Nivea FS 8 26-02-2019
9 21-07-2019
10 06-02-2020
11 06-02-2020
12 06-02-2020
13 06-02-2020
14 06-02-2020
15 06-02-2020
16 06-02-2020
17 06-02-2020
Facebook