Araburu Kisetsu no Otome-domo yo. ตอนที่ 5


ฤดูเข้าฉาย : Summer 2019

แนวของเรื่อง : Drama / School / Shounen

เรื่องย่อ :

          กล่าวถึง นักเรียนหญิงชมรมวรรณกรรม 5 คน ที่วันหนึ่งเกิดคุยเรื่องที่อยากทำก่อนตาย เมื่อมีหนึ่งในสมาชิกพูดเรื่องต้องการมี เซ็กส์ ทำให้สมาชิกคนอื่นเริ่มสนใจเพศตรงข้ามมากขึ้น และเกิดความเปลี่ยนแปลงต่อพวกเธอภายหลัง
FANSUB โดย : Bn-Anime
Araburu Kisetsu no Otome-domo yo.
FANSUB ตอน วันที่ลง
Bn-Anime 0 11-07-2019
Bn-Anime 1 11-07-2019
Bn-Anime 2 16-07-2019
Bn-Anime 3 21-07-2019
Bn-Anime 4 28-07-2019
Bn-Anime 5 12-08-2019
Bn-Anime 6 17-08-2019
Bn-Anime 7 24-09-2019
Bn-Anime 8 24-09-2019
Bn-Anime 9 24-09-2019
Bn-Anime 10 24-09-2019
Bn-Anime 11 27-09-2019
Bn-Anime 12 28-09-2019
Facebook